Criterii specifice

  • unul din părinți este angajat(ă) la unitatea școlară (adeverință de la unitatea școlară)
  • unul din părinți prestează servicii în calitate de angajat/voluntar în cadrul bisericii catolice, sau în cadrul unui cult recunoscut oficial, sau în cadrul organizațiilor bisericești (adeverință)
  • unul in părinți sau bunici a finalizat studiile în clase/școli vocaționale catolice sau al unei cult recunsocut oficial, respectiv a finalizat studii universitare teologice sau cursuri teologice (adeverințe de absolvire sau copii după acte de studii)
  • unul dint frați este școlarizat în clase/școli vocaționale