Documente pentru înscriere

Documente obligatorii
 
- Cererea tip
- atestat psicholgic pentru copii, care împlinesc 6 ani între 01.09-31.12.2015. Date privind evaluarea psichologica: www.edums.ro/clp2015/15112022015.pdf
- Copie după actul de identitate a părinților și după certificatul de naștere a copilului
- adeverință medicală
- recomandarea parochiei
- recomandarea educatoarei
- scrisoare de motivație a părinților
- completarea opțiunii privind predarea religiei în cererea de tip de înscriere
- declarație de principiu privind acceptarea Regulamentului de Ordine Interioară a școlii
 
Documente opționale (acte doveditoare a criteriilor specifice):
- Adeverință de la unitate școlară vocațională privind înmatricularea unei frate/soră
- Adeverință privind angajarea părintelui în învățământ (după caz în învățământ vocațional)
- Adeverință de la Biserică privind angajera sau munca prestată în calitate de voluntar a părinților
- Adeverință de la fundații/asociații/organiații bisericești privind angajera sau munca prestată în calitate de voluntar a părinților
- Documente doveditoare privind studiile teologice a părinților, a membrilor de familie