Előkészítő osztályba felvett diákok

2016.03.23 11:51
Az iratkozás első szakaszában a meghirdetett 25 helyre összesen 30 igénylés érkezett be. Az iratkozásért felelős bizottság az általános és sajátos kritériumok alkalmazásával véglegesítette a 25 bejutó diák névsorát: romkatgimnmvhely.webnode.hu/felveteli/a2016/elokeszito-osztaly/felvett-diakok-nevsora/