Átiratkozási szabályzat

 
Az iskola által kidolgozott és a Maros Megyei Tanfelügyelőség Jogi osztálya által jóváhagyott módszertan szerint a Római Katolikus Teológiai Líceumban a szabad helyekre átiratkozási kérés adható le.
A teljes, román nyelvű módszertan letölthető: procedura transfer elevi.PDF (675953)
 
Átiratkozás-módszertan – tartalmi kivonat: 

A Római Katolikus Teológiai Líceumba a szabad helyek számának függvényében átiratkozási-kérések adhatóak le.

Az iskolánkba átiratkozni szándékozó diákok szülei kérést adnak le (2. Melléklet), amelyhez kötelező csatolni a következő dokumentumokat:

-          Diák keresztlevelének másolata

-          Szülők személyigazolványának másolata

-          Háziorvosi igazolás

-          Formanyomtatvány, hogy a diák továbbra is részt kíván venni iskolai hitoktatásban

-          Igazolás a származási iskolától, hogy eddig is részt vett a diák iskolai hitoktatásban

-          Igazolás a származási iskolától, hogy a magaviselet 10/NJ, illetve igazolás az éves médiáról (az éves média egyenlő vagy nagyobb kell legyen az igényelt osztály éves átlagmédiájánál)

-          Egyházi ajánlás

-          Tanítónői/osztályfőnöki jellemzés

-          Igazolás az általános és/vagy sajátos kritériumok teljesüléséről, ha aktuális (3. Melléklet)

 

A kérések leadása a nyári vakáció elején történik, a mellékelt beosztás szerint.

Az iskola beiratkozási bizottsága ellenőrzi a kéréseket, ahol aktuális (pl. teológiai líceumi osztályok) jelzi a különbözeti vizsgák listáját, a vizsgák időpontját.

Amennyiben több érvényes kérés kerül leadásra, mint a rendelkezésre álló helyek száma, a beiratkozási bizottság az általános és specifikus kritériumok alapján rangsorolja a kéréseket, a végleges listát az iskolaszék elé terjeszti.

Az iskolaszék értesíti a döntésről a jelentkezőket

 

Általános és sajátos kritériumok (3. Melléklet)

-          Általános kritériumok

o   Ikertestvér a Római Katolikus Teológiai Líceumban

o   Testvér a Római Katolikus Teológiai Líceumban

o   Oktatási ciklusban folyamatosan NJ/10-es magaviselet

 

Amennyiben az általános kritériumoknak több jelentkező is megfelel, vagy ha az általános kritériumok alkalmazása után még marad szabad hely, a sajátos kritériumok alkalmazására is sor kerül

-          Sajátos kritériumok (a táblázatban részletesen lebontva találhatóak a pontszámok – minden kritériumnál, ha az többször is teljesül, a pontszám többször jár)

o   Szülők alkalmazására, önkéntességére vonatkozó kritériumok

o   Szülők, nagyszülők tanulmányaira vonatkozó kritériumok

o   Diák egyházi vagy más hivatalos vetélkedőn való részvételére, helyezésére vonatkozó kritériumok

 

Időpontok:

2016. június 27-30: kérések leadása

2016. július 4-6: különbözeti vizsgák (ahol aktuális)

2016. július 1-15: kérések elemzése, rangsorolása

2016. július 18: a rangsorolt lista érvényesítése iskolaszéki gyűlésen

2016. július 20: eredményhirdetés

 

Szabad helyek átiratkozáshoz a 2016/17-es tanévre

I. osztály – 1 hely

II. osztály – 1 hely

V. osztály – 3 hely

X.A teológiai osztály – 2 hely

X.B természettudomány osztály – 2 hely

XI. teológiai osztály – 5 hely

XII. teológiai osztály – 2 hely