előkészítő osztály

A 2016-2017-es tanévben induló előkészítő osztályba 25 tanuló iratkozhat be.

Az osztály a Klastrom utcai (str. Mihai Viteazul) 15 szám alatti Státus-ingatlan kis-épületében fog indulni, 2016 szeptemberében.

Az iratkozásra a Római Katolikus Teológiai Líceum titkárságán van lehetőség, FEBRUÁR 29 - MÁRCIUS 18 között.

Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok, a tanfelügyelőség által jóváhagyott sajátos kritériumok a weboldalon a FELVÉTELI menüpont SZÜKSÉGES IRATOK és SAJÁTOS KRITÉRIUMOK almenüben, illetve a Római Katolikus Teológiai Líceum hirdetőtábláján érhetőek el.