Szükséges iratok

Kötelező iratok

 

- Formanyomtatvány kitöltése (titkárságon vagy online). Az elektronikus adatbevitel ellenőrzése után a kinyomtatott adatlap aláírásával véglegesítődik. (a letölthető formanyomtatvány: edums.ro/CERERE_TIP_CLSPRG_2016_ETAPA_I.pdf)

- A 2015. szeptember 1-ig a 6 évet be nem töltő gyerekek esetében a pszichológiai felmérés eredményeként kiállított iskolaérettséget bizonyító igazolás. A pszichológiai felmérések helyszínei és elérhetőségei: (a megyei tanfelügyelőség által kijelölt központok, amint ezt közlik, itt is elérhető lesz) 

- Szülők személyi igazolványának egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)

- Gyerek keresztlevelének egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)

- Orvosi igazolás

- Plébánosi/lelkészi ajánlás

- Óvónői jellemzés

- Szülők motivációs levele

- Aláírt hozzájárulás, hogy a diák az iskolai hitoktatásban (felekezetnek megfelelően) részt kíván venni (a titkárságon található formanyomtatványban az erre vonatkozó rész bejelölése). A formanyomtatvány letölthető: cerere religie.pdf (98698)

- Az iskolai belső rendszabályzat elfogadása (szándéknyilatkozat - a titkárságon található). A szándéknyilatkozat letölthető: szandeknyilatkozat.pdf (193291)

 

Kiegészítő iratok (a sajátos kritériumok teljesülését igazoló dokumentumok):

- iskolai igazolás a testvér beiskolázásáról

- munkáltatói igazolás a szülő tanügyi alkalmazásáról

- Római Katolikus vagy más történelmi egyház igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról

- Egyházi jellegű vagy civil szervezet igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról

- Szülő/nagyszülő felekezeti/teológiai tanulmányait igazoló dokumentum (oklevél másolata/anyakönyvi kivonat/oktatási intézmény igazolása)