módszertan és időpontok

Az íratkozási módszertan elérhető: https://www.edums.ro/OMEN%203247%20inscriere%20inv.%20primar.pdf

Iratkozás az előkészítő osztályba – a minisztériumi módszertan és időpontok rövid, vázlatos kivonata:

A megyei tanfelügyelőségek február 22-ig véglegesítik az iskolakörzeteket. Az érdeklődök választhatnak a körzeti iskola, illetve a település más iskolái között. A választásnál érdemes figyelembe venni, hogy az egyes iskolák a jóváhagyott beiskolázási tervnek megfelelően mennyi osztályt, s mekkora létszámmal indíthatnak 

A Római Katolikus Teológiai Líceumnak nincs körzete, tehát lakhelytől függetlenül bárki iratkozhat, egy előkészítő osztály indul, 25 gyerekkel.

Az induló osztályok és felvehető diákok számát, körzetet,együtt a módszertannal, iratkozási naptárral, és az iskola áltat megállapított sajátos kritériumokat minden iskola megjeleníti köteles a saját honlapján, illetve nyomtatott formában a hirdetőtábláján  (határidő: február 22)

 

Általános kritériumok: előnyben részesül az orvosilag igazolt fogyatékosságban szenvedő diák, az árva gyerek (ebbe a kategóriába tartoznak az árvaházból, kirendelt családoknál élő gyerekek is), az iskolába beiskolázott diákok testvérei.

sajátos kritériumokat az iskola állapíthatja meg. A tanfelügyelőség jogi osztálya ellenőrzi, hogy ezek ne legyenek diszkriminatívek, a jogi ellenőrzés és engedélyezés után az iskolaszéki határozattal alkalmazhatóvá válik, s nyilvánosságra hozza az iskola (február 22-től). A sajátos kritériumokat igazoló iratokat az iskola a beiratkozáskor kéri be.

A Római Katolikus Teológiai Líceum esetében ezeket a sajátos kritériumok almenüben jelenítettük meg.

Aki nem tölti be szeptember 1-ig a 6 évet: pszichológiai felmérésén köteles részt venni (a felmérést végző központok kijelölésére február 22-ig sor kerül minden megyében).

Az iskola kötelessége a szülőket értesíteni, hogy az iskola oktatási ajánlatában szerepel-e a hosszított program lehetősége, s milyen feltételekkel.

Az előkészítő osztály indító iskolák kötelesek nyílt napot kell szervezni az iskolában (február 23-március 2 között), amikor lehetőséget biztosítanak az osztályterem, épület meglátogatására, lehetőleg az induló osztály átvevő tanítónő segédletével, kötetlen beszélgetésre és és sajátos program szervezésére biztosítva lehetőséget.

A Római Katolikus Teológiai Líceum nyílt napjának időpontjai:

Péntek, február 24, 13-18 óra között

Hétfő, február 27, 16-18 óra között

 

A tényleges iratkozás formája:

kéréseket online vagy személyesen kell kitölteni, február 27-március 16 között. A módszertan által meghatározott időpontoknak megfelelően erre lehetőséget kell biztosítani: Hétfő-Péntek 8-20, szombat 8-13 óra közt. Ha a kérés kitöltése a szülő és az iskolai bizottság egy tagja jelenlétében történik, azonnal érvényesíthető a kérés.

Az érvényesítés során szükséges ellenőrzi az elektronikusan bevezetett adatok helyességét, majd a kinyomtatott adatlapot a szülő aláírása érvényesíti. Amennyiben online történt a kérvény  kitöltése, utólag, de ugyanebben a periódusban kerül sor az érvényesítésre.

Az iskolák elegendő számú típuskérést is kinyomtatnak, hogy az esetleges elektronikus üzemzavar esetében is a kérés leadható legyen. Ebben az esetben az üzemzavar elhárítása után a szülőket értesíti az iskola, hogy mikor érvényesíthetik a kérést.

A torlódás elkerülése miatt az iskola telefonos programálást is biztosíthat [a Római Katolikus Teológiai Líceum telefonszáma: 0365-431231]. A programálás nem jelent iratkozási előnyt, előiratkozásra nem jogosít fel

Az iratkozáskor a szülő fényképes személyi igazolványának és a gyerek keresztlevelének egyszerű másolatát is mellékeli (ezeket az iskola az iratkozáskor hitelesíti, az eredetivel történő összehasonlítás után). Az érintettek (a gyerek még nem töltötte be a 6. életévét, illetve nem tölti be szeptember 1-ig) a pszichológiai felmérés eredményét is melléklik. Szükséges mellékelni az általános és/vagy sajátos kritériumok teljesülését igazoló iratokat is. A szülő a kérvényen meg kell jelölje, hogy hozzájárul-e, hogy a körzeti iskolába kerüljön beírásra a gyerek, ha nem jutna be a választott iskolába.

Egy gyerek se íratható be egyszerre több iskolába, ezt az elektronikus rendszer sem teszi lehetővé.

Iratkozáskor az iskola köteles a szülőket értesíteni a jelen módszertani szabályokról, a helyek számáról, az általános és sajátos kritériumokról.

Az iratkozási űrlapok érvényesítése és az iratkozás lezárása után a a diákok felvétele két szakaszban/ fordulóban történik:

-       Az első fordulóban a körzeti iskolákhoz a körzetből iratkozók, a szabad helyekre a nem körzetből iratkozók, illetve a körzettel nem rendelkező iskolákhoz az iratkozók felvétele a beiskolázási tervben szereplő létszám keretében.

-       A második fordulóban akik az elsőn nem vettek részt, vagy valamilyen ok miatt nem kerültek beírásra.

 

Diákok elosztása:

1. forduló:

Három lépésben kerül sor az iratkozási kérések véglegesítésére:

-           az országos bizottság a kérések alapján a körzeti iskolákhoz osztja be azokat a diákokat, akik ezt jelölték be.

-          az iskolai bizottságok az elektronikus adatbázisban bejelölik a felvett diákokat, miután a nem a körzethez tartozó diákok esetében alkalmazták az általános és sajátos kritériumokat. A végleges névsort az iskola vezetőtanácsa [iskolaszék] érvényesíti. Ha az utolsó helyre egy ikerpár egyik tagja kerül, ikertestvére a jóváhagyott beiskolázási szám felett is felvehető. Nagyon indokolt esetben az iskola kérésére a megyei tanfelügyelőség engedélyezheti a létszám feletti felvételét is a jelentkezőknek.

-          az országos bizottság visszaosztja a körzeti iskolához azokat a diákokat, akik más iskolába akartak iratkozni, de oda nem jutottak be, s az opcióknál megjelölték ezt a lehetőséget. Tekintve, hogy a nem körzeti iskolához iratkozó diákok számára a körzeti iskola fenn kell tartsa az helyet, ebben a szakaszban minden körzeti gyereket, akinek ez az opció meg volt jelölve, felvesz a körzeti iskola.

Az iskola hirdetőtábláján és a tanfelügyelőség honlapján nyilvánosságra hozzák a felvett diákok névsorát, a fennmaradó üres helyeket, s az első fordulóba fel nem vett gyerekek névsorát.

 

2. forduló:

A fennmaradó üres helyekre történő iratkozásnál üres helynek minősül a beiskolázási tervben szereplő létszámból az el nem foglalt helyek száma, illetve azok a helyek, amelyek betöltetlenül maradtak, mivel a körzethez tartozó gyereket más iskolába írattak be. Amelyik iskolába minden hely betelt, ebben a fordulóban nem fogadhat iratkozókat.

 

Bármilyen rendellenesség jelzésére minden megyében egy Telverde telefonszám érhető el. Ez Maros megye esetében: 0 800 816 265

 

teológiai líceumok esetében a módszertan szabályozása értelmében a tanfelügyelőség biztosíthat vagy sem iskolakörzetet. Jelen esetben a Maros megyei teológiai líceumok [Református Kollégium és Római Katolikus Teológiai Líceum] nem rendelkeznek iskolakörzettel. A módszertani szabályozás értelmében ezért a beiratkozás ugyanazokat az alapelveket követi, ami a nem a körzeti iskolát választó diákokra érvényes:

-  február 27 – március 16 közt kerülnek kitöltésre és érvényesítése a beiratkozási kérvények

-  március 18-21 közt az iskola az általános és sajátos kritériumok alapján rangsorolja a jelentkezőket. Amennyiben a jelentkezők száma egyenlő, vagy kisebb a jóváhagyott beiskolázási számhoz képest, minden jelentkező kérvényét jóváhagyva, beírja a diákokat, túljelentkezés esetében a rangsorolás eredményeként közli a bejutók névsorát. Ha bármilyen oknál fogva a gyerek nem jut be az iskolába, automatikusan a saját körzeti iskolájába kerül bejutásra, ha a szülő ezt az opciót az iratkozási űrlapon megjelölte (ha nem jelölte meg, akkor az iratkozás második fordulóján fog részt venni). Amennyiben az utolsó helyre bejutott nem körzeti diáknak van ikertestvére, az ikertestvér a jóváhagyott létszámon felül kerül felvételre.