szükséges iratok

Kötelező iratok

 

- Formanyomtatvány kitöltése (titkárságon vagy online). Az elektronikus adatbevitel ellenőrzése után a kinyomtatott adatlap aláírásával véglegesítődik. (a letölthető formanyomtatvány a taneflügyelőség honlapján még nem jelent meg

- A 2017. szeptember 1-ig a 6 évet be nem töltő gyerekek esetében a pszichológiai felmérés eredményeként kiállított iskolaérettséget bizonyító igazolás. A pszichológiai felmérések helyszínei és elérhetőségei: (a megyei tanfelügyelőség által kerülnek kijelőlésre, s közlésre: www.edums.ro/clasap2017.php

- Szülők személyi igazolványának egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)

- Gyerek keresztlevelének egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)

- Orvosi igazolás

- Plébánosi/lelkészi ajánlás

- Óvónői jellemzés

- Szülők motivációs levele

- Aláírt hozzájárulás, hogy a diák az iskolai hitoktatásban (felekezetnek megfelelően) részt kíván venni (a titkárságon található formanyomtatványban az erre vonatkozó rész bejelölése). A formanyomtatvány a titkárságon igényelhető

- Az iskolai belső rendszabályzat elfogadása (szándéknyilatkozat - a titkárságon található).

 

Kiegészítő iratok (a sajátos kritériumok teljesülését igazoló dokumentumok):

- iskolai igazolás a testvér beiskolázásáról

- munkáltatói igazolás a szülő tanügyi alkalmazásáról

- Római Katolikus vagy más történelmi egyház igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról

- Egyházi jellegű vagy civil szervezet igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról

- Szülő/nagyszülő felekezeti/teológiai tanulmányait igazoló dokumentum (oklevél másolata/anyakönyvi kivonat/oktatási intézmény igazolása)