líceumi: katolikus teológiai osztály

A teológiai osztályba történő felvételi a hatályos módszertan értelmében az iskola által szervezett képességvizsga és a gimnáziumi tanulmányokat záró vizsga, illetve a gimnáziumi tanulmányi átlag figyelembe vételével történik. A módszertan az almenűben elérhető, akárcsak a képességvizsga anyaga  is. 
Az iratkozáshoz szükséges dokumentumok listája: 

· beiratkozási lap (anexa fişa de înscriere) – az iskola adja, ahonnan a diák jön. Ezt május 21-22-én lehet kivenni!

- keresztlevél másolata

· orvosi igazolás (eredeti)

· plébánosi (lelkészi) ajánlás

· osztályfőnöki ajánlás

· ellenőrző

· nyilatkozat a felvételiző és szülei részéről, amelyben tudomásul veszik és elfogadják a katolikus osztályokra vonatkozó szabályokat (a beiratkozáskor az iskolában kell kitölteni az erre vonatkozó nyomtatványt).

 
Felkészítésekre a Keresztelő Szent János Plébánián kerül sor csütörtökönként (április 30, május 7, 14 és 21) délután fél öt órai kezdettel. 
 
A képességvizsgára a Bolyai Farkas Elméleti Líceum titkárságán lehet beiratkozni, május 26-án.
A képességvizsga programja:
    - Május 27:
        - 11-13: szóbeli próba
        - 13-15: írásbeli próba
 
Eredményhirdetés, óvások leadása: május 30
Óvások elbirálása, eredményhirdetés: június 2
 
A képességvizsga, a gimnáziumi tanulmányokat záró vizsga és a gimnáziumi tanulmányi átlagnak a hatályos módszertan alapján történő kiszámítása után a Tanfelügyelőség által jóváhagyott végleges bejutási lista közzététele: július 3
 
További információk az iskola és a plébánia titkárságán kérhetők.