ötödik osztály

 

Az Római Katolikus Teológiai Líceum iskolaszéke által kidolgozott és a Maros Megyei Tanfelügyelőség jogi osztálya által jóváhagyott szabályzat teljes szövege elérhető: szabalyzat.pdf (5135981)

 

Az iratkozási módszertan rövid, magyar nyelvű tartalmi kivonata:

 

- az átiratkozási kéréseket a származási iskola és a fogadó iskola (Római Katolikus Teológia Líceum) iskolaszéke kell jóváhagyja

 

- a Római Katolikus Teológiai Líceum az 1. számú Mellékletben felsorolt dokumentumok mellékelése mellett érvényesíti az átiratkozási kérelmeket.

    - kötelező mellékletek:

        - a diák keresztlevelének egyszerű másolata

        - a szülő(k) személyi igazolványának egyszerű másolata

        - orvosi igazolás

        - kérés, hogy felekezetének megfelelően vallásoktatásban kíván részesülni a diák

        - iskolai igazolás, hogy a diák jelenleg is részt vesz az iskolai hittanórákon

        - plébánosi/lelkészi ajánlás (az országban bejegyzett felekezet részéről)

        - szándéknyilatkozat az iskola belső rendszabályzatának elfogadásáról (formanyomtatvány a csatolt szabályzat végén)

        - igazolás az alábbiakban felsorolt feltételek egyikének a teljesüléséről:

            - az egyik testvér a Római Katolikus Teológiai Líceum diákja

            - az egyik szülő a Római Katolikus Teológiai Líceum alkalmazottja

            - az egyik szülő tanügyi alkalmazott

            - az egyik szülő a Római Katolikus Egyház, vagy egy másik országosan elismert felekezet alkalmazottja

            - a diák részt vett vallásolimpiászon, vagy a Tanügyminisztérium, illetve egy országosan bejegyzett felekezet püspöksége által jóváhagyott  egyházi vetélkedőn 

 

- az iskolaszék álta ellenőrzött és érvényesített kérések száma függvényében:

    - amennyiben az érvényesített kérések száma nem haladja meg a beiskolázási tervet (25 diák), minden jelentkező átvételre kerül, az iskolaszék által hitelesített átvételi kérelem kitöltésével (3. számú Melléklet)

    - amennyiben az érvényes kérések száma meghaladja a beiskolázási tervet, felvételire kerül sor (3. számú Melléklet). A felvételi a negyedik osztályos tanterv szerint szóbeli magyar nyelv és irodalom és írásbeli matematika felmérésből áll. A felvételi eredmények alapján, az óvások elbirálását követően kerül véglegesítésre az átvehető diákok névsora.

 

Határidők :(4. számú Melléklet)

- átvételi kérések leadása az iskola titkárságán:        2015. június 1-5

- átvételi kérések ellenőrzése és érvényesítése:        2015. június 8-9

- felvételi:                                                               2015. június 22-23

- eredményhirdetés, óvások benyújtása:                   2015. június 24

- óvások elbírálása, végleges eredményhirdetés:       2015. június 25

- átvételi kérések véglegesítése:                              2015. június 26-29