Módszertan és beiratkozási naptár

Teljes, román nyelvű, hivatalos dokumentumok:

www.edums.ro/Anexa%202%20Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2015_2016.pdf

www.edums.ro/Anexa%201%20Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar%202015_2016.pdf

Iratkozás az előkészítő osztályba – hivatalos, román nyelvű minisztériumi módszertan és időpontok rövid, vázlatos kivonata:

 

A megyei tanfelügyelőségek február 16-ig véglegesítik az iskolakörzeteket. Az érdeklődök választhatnak a körzeti iskola, illetve a település más iskolái között. A választásnál érdemes figyelembe venni, hogy az egyes iskolák a jóváhagyott beiskolázási tervnek megfelelően mennyi osztályt, s mekkora létszámmal indíthatnak [A Római Katolikus Teológiai Líceum egy előkészítő osztály indít, 25 gyerekkel].

Az induló osztályok és felvehető diákok számát, körzetet,együtt a módszertannal, iratkozási naptárral, és az iskola áltat megállapított sajátos kritériumokat minden iskola megjeleníti köteles a saját honlapján, illetve nyomtatott formában a hirdetőtábláján  (határidő: február 16)

Az iskola köteles a körzeti diákokat felvenni. Ha a körzeti diákok száma meghaladja a beiskolázási tervet, az általános és sajátos kritériumok alkalmazásával kerülnek rangsorolásra a jelentkezők. [A Római Katolikus Teológiai Líceum nem rendelkezik iskolakörzettel]

Általános kritériumok: előnyben részesül az orvosilag igazolt fogyatékosságban szenvedő diák, az árva gyerek (ebbe a kategóriába tartoznak az árvaházból, kirendelt családoknál élő gyerekek is), az iskolába beiskolázott diákok testvérei.

sajátos kritériumokat az iskola állapíthatja meg [A Római Katolikus Teológiai Líceum esetében ezeket a sajátos kritériumok almenüben jelenítettük meg]. A tanfelügyelőség jogi osztálya ellenőrzi, hogy ezek ne legyenek diszkriminatívek, a jogi ellenőrzés után nyilvánosságra hozza az iskola (február 16-tól). A sajátos kritériumokat igazoló iratokat az iskola a beiratkozáskor kéri be.

Aki nem tölti be szeptember 1-i a 6 évet: pszichológiai felmérésén köteles részt venni (a felmérést végző központok kijelölésére február 16-áig sor kerül minden megyében). A felmérési központok korábban az óvodákban voltak, most iskolákat jelöltek ki. Felmérések időpontjai: február 17-március 11 (10-18 óra közt). Az eredményt a szülőkkel írásban közlik (február 17-március 12)

Az előkészítő osztály indító iskolák kötelesek nyílt napot kell szervezni az iskolában (február 18-26 között), amikor lehetőséget biztosítanak az osztályterem, épület meglátogatására, lehetőleg az induló osztály átvevő tanítónő segédletével, kötetlen beszélgetésre és és sajátos program szervezésére biztosítva lehetőséget [A Római Katolikus Teológiai Líceumban erre február 24-én 15 órától kerül sor]. Legkésőbb ekkor a szülőket értesíteni kell, hogy az iskola oktatási ajánlatában szerepel-e a hosszított program lehetősége, s milyen feltételekkel.

Az óvodák február 16-27 között tartott szülőértekezleteken a végzős óvódások szüleit tájékoztatják a beiskolázási lehetőségekről.

 

A tényleges iratkozás formája:

kéréseket online vagy személyesen kell kitölteni, február 23-március 13 között (a kitöltés programját az iskolák február 16-án közzéteszik). A módszertan által meghatározott időpontoknak megfelelően erre lehetőséget kell biztosítani: Hétfő-Péntek 8-20, szombat 8-13 óra közt. Ha a kérés kitöltése a szülő és az iskolai bizottság egy tagja jelenlétében történik, azonnal érvényesíthető a kérés. Amennyiben online történt a kérvény  kitöltése, utólag, de ugyanebben a periódusban kerül sor az érvényesítésre (az űrlap ellenőrzése, kinyomtatása, adatok helyessége esetén szülő aláírása). [Minderre a Római Katolikus Teológia Líceumban a Bolyai u. 3 szám alatt található Bolyai Farkas Elméleti Líceum Titkárságán van lehetőség]

Az iskolák elegendő számú típuskérést is kinyomtatnak, hogy az esetleges elektronikus üzemzavar esetében is a kérés leadható legyen. Ebben az esetben az üzemzavar elhárítása után a szülőket értesíti az iskola, hogy mikor véglegesíthetik a kérést.

A torlódás elkerülése miatt az iskola telefonos programálást is biztosíthat. A programálás nem jelent iratkozási előnyt, előiratkozásra nem jogosít fel

Az iratkozáskor a szülő fényképes személyi igazolványának és a gyerek keresztlevelének egyszerű másolatát is mellékeli (ezeket az iskola hitelesíti), s amennyiben az iskola kéri, az orvosi igazolás mellékelése is kötelező. Az érintettek (a gyerek még nem töltötte be a 6. életévét, illetve nem tölti be szeptember 1-ig) a pszichológiai felmérés eredményét is melléklik. Ha nem a körzeti iskolához történik az iratkozás, szükséges mellékelni a sajátos kritériumok teljesülését igazoló iratokat is. Ez utóbbi esetben a szülő a kérvényen meg kell jelölje, hogy hozzájárul-e, hogy a körzeti iskolába kerüljön beírásra a gyerek, ha nem jutna be a választott iskolába.

Egy gyerek se íratható be egyszerre több iskolába, ezt az elektronikus rendszer sem teszi lehetővé.

 

Diákok elosztása:

 

1. forduló:

március 16: az országos bizottság a kérések alapján a körzeti iskolákhoz osztja be azokat a diákokat, akik ezt jelölték be.

március 17-19: az iskolai bizottságok az elektronikus adatbázisban bejelölik a felvett diákokat, miután a nem a körzethez tartozó diákok esetében alkalmazták az általános és sajátos kritériumokat. A végleges névsort az iskola vezetőtanácsa [iskolaszék] érvényesíti. Ha az utolsó helyre egy ikerpár egyik tagja kerül, ikertestvére a jóváhagyott beiskolázási szám felett is felvehető.

március 20: az országos bizottság visszaosztja a körzeti iskolához azokat a diákokat, akik más iskolába akartak iratkozni, de oda nem jutottak be.

 

2. forduló:

március 23: közzéteszik a megyei tanfelügyelőség által kidolgozott procedúrát a fennmaradt helyekre történő beiskolázásra

március 24-április 3: a szülők kérést tesznek la annál az iskolánál, amely az első helyen szerepel a nyomtatványban megjelölhető 3 opcióból (a nyomtatvány a második fordulóra érvényes, azoknak, akik nem vettek részt az első fordulóban, vagy az első forduló során sehova se jutottak be)

április 7-10: a leadott kérések elektronikus bevezetése az iskolákban azok számára, akiket fel tud az iskola venni (fennmaradt helyekre, általános és sajátos kritériumok alkalmazásával)

április 10: az iskola nyilvánosságra hozza a bejutottak névsorát

április 14-17: tanfelügyelőségi szintű összesítése a be nem jutott gyerekeknek, bármilyen más kérdés megoldása

 

Azok a gyerekek, akik betöltötték a 7. évet, de nem voltak előkészítősök, s közvetlenül az I. osztályba akarnak iratkozni:

február 23-március 13: a körzeti iskolát választó szülők kérést adnak le az iskolánál

március 16-20: a kérések elfogadása az iskola által, ha szükséges,  tanfelügyelőségi engedéllyel a beiskolázási terv módosításával.

március 23-április 3: a nem körzeti iskolát választók leadják a kérést

április 7-9: beírása a jelentkezőknek

április 10: az iskola közli a bejutók neveit

 

Bármilyen rendellenesség jelzésére minden megyében egy Telverde telefonszám érhető el. Ez Maros megye esetében: 0 800 816 265

 

teológiai líceumok esetében a módszertan szabályozása értelmében a tanfelügyelőség biztosíthat vagy sem iskolakörzetet. Jelen esetben a Maros megyei teológiai líceumok [Református Kollégium és Római Katolikus Teológiai Líceum] nem rendelkeznek iskolakörzettel. A módszertani szabályozás értelmében ezért a beiratkozás ugyanazokat az alapelveket követi, ami a nem a körzeti iskolát választó diákokra érvényes:

-  február 23 – március 13 közt kerülnek kitöltésre és érvényesítése a beiratkozási kérvények

-  március 17-19 közt az iskola az általános és sajátos kritériumok alapján rangsorolja a jelentkezőket. Amennyiben a jelentkezők száma egyenlő, vagy kisebb a jóváhagyott beiskolázási számhoz képest, minden jelentkező kérvényét jóváhagyva, beírja a diákokat, túljelentkezés esetében a rangsorolás eredményeként közli a bejutók névsorát.