Szükséges iratok

Kötelező iratok
 
- Formanyomtatvány kitöltése (titkárságon vagy online). Az elektronikus adatbevitel ellenőrzése után a kinyomtatott adatlap aláírásával véglegesítődik. (letölthető formanyomtatvány: www.edums.ro/clp2015/CERERE_TIP_CLSPRG_2015_ETAPA_I.pdf)
- A 2015. szeptember 1-ig a 6 évet be nem töltő gyerekek esetében a pszichológiai felmérés eredményeként kiállított iskolaérettséget bizonyító igazolás. A pszichológiai felmérések helyszínei és elérhetőségei: www.edums.ro/clp2015/15112022015.pdf
- Szülők személyi igazolványának egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)
- Gyerek keresztlevelének egyszerű másolata (az iskola titkársága hitelesíti)
- Orvosi igazolás
- Plébánosi/lelkészi ajánlás
- Óvónői jellemzés
- Szülők motivációs levele
- Aláírt hozzájárulás, hogy a diák az iskolai hitoktatásban (felekezetnek megfelelően) részt kíván venni (formanyomtatványban az erre vonatkozó rész bejelölése)
- Az iskolai belső rendszabályzat elfogadása (szándéknyilatkozat). Letölthető: szandeknyilatkozat.pdf (62746)
 
Kiegészítő iratok (a sajátos kritériumok teljesülését igazoló dokumentumok):
- Felekezeti iskola igazolása a testvér beiskolázásáról
- Munkáltató igazolása a szülő tanügyi alkalmazásáról
- Felekezeti iskola igazolása a szülő alkalmazásáról
- Római Katolikus vagy más történelmi egyház igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról
- Egyházi jellegű szervezet igazolása a szülő alkalmazottként, vagy önkéntesként történő foglalkoztatásáról
- Szülő/nagyszülő felekezeti/teológiai tanulmányait igazoló dokumentum (oklevél másolata/anyakönyvi kivonat/oktatási intézmény igazolása)